top of page
Home: Pro Gallery

ALAVANCA AGRESSIE AANPAK

Weerbaarheidstraining voor de beroepspraktijk

weerbaarheid voor zorgpersoneel
weerbaarheid voor journalisten
online weerbaarheid
weerbaarheid voor baliepersoneel
Home: Welcome
Security Point

ALAVANCA

Agressie Aanpak

Agressie en geweld zijn een groot probleem voor zorginstellingen en andere (semi) publieke organisaties.

Personeel krijgt regelmatig te maken met grensoverschrijdend gedrag van patiënten, cliënten en bezoekers. 

Ook andere beroepsbeoefenaars zoals journalisten komen tijdens het uitoefenen van hun vak in aanraking met agressie.


Gevolgen zijn:

 • Verminder werkplezier;

 • Afname kwaliteit van werk;

 • Verlies integriteit van de dienstverlening;

 • Verhoogde psychosociale arbeidsbelasting

Alavanca leert cursisten om te gaan met agressie en geweld waardoor het werkklimaat verbetert en de kwaliteit van het werk toeneemt. Wij zijn CRKBO geregistreerd. In het CRKBO register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. 

Onze trainingen zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Deelname aan een training levert 5 accreditatiepunten op voor alle Verpleegkundigen, Verzorgenden, Doktersassistenten en Triagisten in Nederland. 

Onze docenten zijn door het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij opgeleid tot Docent Weerbaarheid en Agressieregulatie. 

Home: About Us
Nurse And Patient In Waiting Room

METHODE

 • Inzicht krijgen in het probleem: 

 Pas als een goed beeld bestaat van het probleem kan aan de oplossing gewerkt worden. Het probleem brengen we in kaart met een intakegesprek per training en de informatie die we vergaren met de e-learning. We maken hierin een onderscheid in conflicten en agressie. Conflicten zijn een verschil een belangen of waarheden. Dit hoeft niet per se negatief te zijn en kan behoren tot een gezonde werksituatie. Als conflicten echter omslaan in agressie raakt dit aan de veiligheid en integriteit van de dienstverlening. Dat is het moment dat weerbaarheid gevraagd wordt van de medewerkers en de organisatie.

 • Hoe reageer jij op stress?

Na agressie volgt een reactie. Deze reactie is per persoon verschillend. We leren de deelnemers herkennen hoe ze op stress en agressie reageren en hoe ze hier mee om kunnen gaan middels speelse en interactieve werkvormen

 • Herkennen van de agressie 

We trainen om te leren herkennen wat de oorzaak van de agressie is en op wie het gericht is. We maken hierin een onderscheid in:

 • Frustratieagressie, instrumentele agressie, pathologische agressie, agressie voortkomen uit middelengebruik;

 • Agressie gericht op zichzelf, de organisatie, de medewerker(s)

Op basis van dit onderscheid worden de gepaste reactie getraind en geoefend. De scenario’s zijn hierbij op maat gemaakt voor de organisatie. Hierbij is belangrijk dat de medewerkers hun mandaat om te handelen kennen. Bij het mandaat behoren ook de mensen en middelen om dit te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat de organisatie dit van tevoren ook daadwerkelijk bepaald heeft. Als dit nog niet bepaald is helpen wij indien gewenst de organisatie om dit vooraf vast te stellen.


Uiteraard is een veilige leeromgeving een voorwaarde voor al onze trainingen.  

Home: About

AANBOD

2017-05-18 11.06.54.jpg
IMG_0460_edited.jpg
download13.jpeg

WEERBAARHEID IN DE PRAKTIJK

Alleen wanneer de primaire reactie op agressie onder controle kan worden gehouden, is een professionele, adequate en proportionele reactie mogelijk. Middels spel- en werkvormen worden 
competenties getraind waardoor medewerkers weerbaarder worden. De cursisten krijgen eerst inzicht in de vereiste vaardigheden en krijgen daarna de handvatten om deze eigen te maken.

FYSIEKE ZELFVERDEDIGING

De trainers van Alavanca hebben een uitgebreide achtergrond in verschillende vechtsporten. Bovendien bezitten zij kennis en ervaring met vrijheidsbeperkende interventies in zorginstellingen. Hierdoor kunnen zij deelnemers van de trainingen de vaardigheden bijbrengen en om snel, effectief, pijnvrij en binnen de (medisch) juridische kaders geweldsincidenten af te handelen.

BEROEPSGROEPEN

 • Zorgmedewerkers 

 • Front-office medewerkers

 • Publieke dienstverleners 

 • Journalisten

 • (zorg)Beveiligers

Screen Shot 2018-06-18 at 23.06.47.png
he0404photo.gif

E-LEARNING

De e-learning biedt algemene theoretische kennis over agressie en geweld en kan desgewenst op maat gemaakt worden. Organisatiespecifieke onderdelen zoals vrijheidsbeperkende interventies en geldend beleid zijn toe te voegen waardoor de e-learning nog meer toegevoegde waarde krijgt.  De e-learning kan worden aangeboden als voorbereiding op een training, of als losse module voor een afdeling of organisatie.

OPTIONELE COMPONENTEN

 • Omgaan met culturele diversiteit 

 • Agressie na middelengebruik 

 • Agressie door psychopathologie 

 • Vrijheidsbeperkende interventies 

 • Telefonische agressie

Home: Our Services

ONZE TRAINERS

Home: Meet the Team
a3e37a_b3c7ed050c0c4c4fb93ac9323d6ddd11~

ZOUHEIR

Zouheir is een academisch geschoolde docent 
weerbaarheid en agressieregulatie. Hij is meer dan twintig jaar actief als sportcoach en weerbaarheidstrainervoor diverse doelgroepen, waaronder specifiek binnen zorginstellingen. Hij geeft daarnaast train-de-trainer cursussen weerbaarheid voor het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM).

REFERENTIES

Unknown2.png
explain logo.png
og-logo-rocva.png
iCertified_Liggend (1).png
Unknown90.png
Unknown11.png
a3e37a_12f1aba39a4346528eb7fbf6d1d5bbd0~
meander_edited.jpg
rtv utrecht .png
Home: Clients

NEEM CONTACT OP

0630399735

 • LinkedIn

Thanks for submitting!

Home: Contact
Home: Blog2 Custom Feed

KLACHTENPROCEDURE

ALGEMENE VOORWAARDEN

Home: Files
bottom of page